Zastosowanie kapusty bialej

W poszczególnych przedsiębiorstwach i instytucjach kieruje się lub magazynuje się substancje, jakie potrafią być zobowiązane za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą zatem w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich okolicznościach pracodawcy są zobowiązani do osiągnięcia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na wnętrza oraz miejsca, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być ponad potrzebne w okolicach i mieszkaniach zewnętrznych. I reklamuje się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie regulować i zarazem wskazywać czynniki, które mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być osiągnięta na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z okazją przedstawienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem podejmuje się charakterystyki obiektu. Określa się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, jakie potrafią mówić do powstawania pożaru lub wybuchu. Opracowuje się materiały oraz systemy, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Uczy się jaka jest grupa substancji palnych, jakie potrafią sterczeć się źródłem potencjalnego wybuchu. Sprowadza się nowatorskie rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.