Wykonanie przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich fragmentów i części.

maszyna próżniowa

W stosunku ze bogatymi dysproporcjami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele lżejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do działalności w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obrębie ochrony i bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić właśnie oznakowane oraz przejść szereg testów, które planują na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego pokroju urządzeń. Bardzo na fakt Atex znajdziesz tu.