Wodociagi deblin

Wymagania w zasięgu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników narzędzi do dania maksymalnej hermetyzacji urządzeń i instalacji ciśnieniowych i uchronienia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej powszechne staje się dawanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając materiał do budowie płytek, bierze pod uwagę następujące elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej modnym produktem z jakiego są robione płytki, jest stal nierdzewna, - ich wytrzymałość temperaturową, - oraz trwałość płytki - angażuje się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu dodatkowo jego koleje w toku, temperaturę i czynniki chemiczne. Te dane podają z zmiany orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do rodzaju płytek, które potrafi wdrożyć i okresu ich stosowania. Jest więc niesamowicie ważne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces sztuki i przynieść niepotrzebne straty. Budowany jest dodatkowo nowy rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki te są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki naszej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy urządzenia oraz wydają pewność użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który stale monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obydwu kierunkach. Producenci proponują też kombinację, polegającą na tym, że płytka bezpieczeństwa realizowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego gatunku rozwiązanie ma wielkie zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją także pozostałymi czynnikami chemicznymi, - daje szansę wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu. Poza tym płytki bezpieczeństwa potrafią być używane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszelkie zasady bezpieczeństwa.