Uziemienie 0

Uziemienie to wyjątkowa dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas przewód gromadzący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w produktu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie daje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W strukturze uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję dzieli się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego forma określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić spełnione starannie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim przedmiotu kieruje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być budowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu nadrzędna jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej a mogą ulec uszkodzeniu.