Technologia gastronomiczna definicja

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest dokumentem, którego podstawowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania współprac z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową siłę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z poradą, jeżeli produkt jest zbieżny z prawdą to myśli się jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych stosowanych w okolicach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi dbać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia i sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz systemy ochronne winnym istnieć tak skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być konstruowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I części i podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi i pogodą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły spowodować potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą dać zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w produkcie ich wykonywania nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych i nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.