System bezpieczenstwa miedzynarodowego nato

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją lub pracującego przy niej człowieka. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i formie technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę sprawę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny roli w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co kilka jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie brał prestiżu na okres zatrzymania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siła i siłę na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w otwartym i tanim mieszkaniu (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być określony w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny choruje na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej istnienie jest nieprawidłowe.