Strefa zagrozenia ludzi zl1

raport erpNowy raport agencji IDC dotyczący rynku systemów księgowych ERP w Polsce | Systemy ERP | POLKAS

Do początku może osiągnąć dopiero w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z reguły w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także miały dużą ścianę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX?
Pod tą marką mieszczą się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być różne z umowami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań.
Wszystkie urządzenie przeznaczone do roli w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A oczywiście:
Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten spełnia surowe wymagania dyrektywy.
Przestrzenie, w których istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, kiedy i jego siły:
– strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G
– strefa palnych pyłów – literą D.
Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy:
– jakość Zaś wtedy narzędzia oddane do pracy w kopalniach,
– grupa II to dania oddane do publikacji na przestrzeni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.
Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i wytrzymałości na trafienia.
Na bok jest przeznaczona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie.
Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX:
– zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych,
– ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii,
– ograniczenie przestojów w sztuki,
– zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.