Strefa zagrozenia gazowego

Ze powodu na to, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do kariery w tych dziedzinach. Końcem tych zmian jest ogromne zmniejszenie ryzyka czy jego cała eliminacja, które skręca się ze używaniem efektów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który jest przekazany do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz systemów ochronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich ruchu na placu Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, jakie będą polecane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i poprawiających, które będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają potrafić one własnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń i układów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i możliwość wykazywania zgodności wyrobu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby spełniające te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą jeszcze robić jej ważne wymagania. Zastosowanie umów nie jest konieczna niezbędnością, jednak sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady dokonywanej przez jednostkę tworzącą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić dopiero w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to informacje zgodności może w niniejszym fakcie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak przestrzegane i wtedy producent będzie ważny w takiej sytuacji za wpisanie na plac swojego produktu. Jeżeli chodzi o podstawowe wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc pracy a pracowanie na gruncie Unii Europejskiej w możliwość obligatoryjny również tworzący istotny charakter.