Home Uncategorized srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

Lipiec 21, 2017

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na naszej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów łączy się inne środki gaśnicze.

 

Najciekawszym jest dokładnie woda. Jednakże nie w jakimś przypadku można się nią posługiwać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że wolno ją wykorzystywać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie można z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. A w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.

0 comment