Srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na naszej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów łączy się inne środki gaśnicze.

 

Najciekawszym jest dokładnie woda. Jednakże nie w jakimś przypadku można się nią posługiwać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że wolno ją wykorzystywać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie przydaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie można z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. A w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.