Psychika 5 letniego dziecka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z dyrektywą ATEX ważną w końcach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w sumy sprawnie, przydatne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce
W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) budzi się do:
– stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy,
– regularnego odkurzania powierzchni, na jakich przyrządzają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego planu należy użyć odkurzaczy przemysłowych,
– dobrego uziemienia pracujących urządzeń a jedynej instalacji odpylającej, ponieważ ona oraz może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu,
– właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją,
– stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX oraz potrafiących dobre certyfikaty.
Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w sposoby gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.