Przeplyw towarow w przedsiebiorstwie

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Role w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych danych do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, jakie pragnie robić towar w współzależności od centrum w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne płynące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim zaczynana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z sektorze. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.