Prowadzenie ewidencji po angielsku

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w postaci kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie działał się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampanię finansową i sprzedających swoje przyjazna oraz pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych. Kolei w sumach fiskalnych stosowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym usunięcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej prace tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i pomocy za pomocą kasy posnet oraz płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego rodzaju przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki prowadzone na miejscach placówek oświatowych i poprzez te placówki zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na praca konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych będzie kluczowym ruchem w punktu zwiększenia transparentności i atrakcyjności na targu a także umożliwienia delikatniejszego i łatwiejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z paragrafem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki prowadzące usługi na pracę wymiany opon, pytań i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W innych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.