Program cdn optima opinie

Program CDN to software do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Stanowi zatem produkt klasy ERP (ang. enterprise resource planning).
Umożliwia on na efektywne myślenie i wydawanie zasobami przedsiębiorstwa. Pozwala on odpowiedniejszą współpracę poprzez gromadzenie i wykorzystywanie danych.

 

Umożliwia więc w wydatnym stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i odpowiedniejsze nadzorowanie powstających w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest właśnie sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL oraz jest on oddany dla przeciętnych i delikatnych przedsiębiorstw. Dziś stanowi on odczuwany przez kilka tysięcy marek w całej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsięwzięcia produkcyjne, handlowe oraz budzące się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zajmujące program to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch dostarczane jest przez sieć ponad 900 partnerów i w sklepie firmowym online.

Program pozwala na osiągnięcie rzeczywistych korzyści, które mogą być kontrolowane. Największą poprawę funkcjonowania firmy zaobserwowano w zakresach:
– czas potrzebny na przygotowania raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– przychody ze sprzedaży (15%)

Program pozwoli na strukturę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został też udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z łatwością z każdego pola na świecie i dużym bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Kolejne korzyści tej kategorii sposobu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak potrzeb posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na samodzielnym komputerze z dostępem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych modułów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch kupi na liczne usprawnienie funkcjonowania firmy.