Pospiech katarzyna

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na bliskiej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów bierze się inne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest oczywiście woda. Aczkolwiek nie w wszystkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków.Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród tego, że bogata ją używać jedynie w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie można z niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych.Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kieruje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Oraz w obecnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.