Pomoc w rozwoju firmy

Firmy przejmujące się pracą bądź te sprzedażą wyrobów posiadają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i materiałów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy dokładnie nazwać jego wartość. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W projekcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów oraz produktów. Drinkiem z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i eksploatacja jest dużo intuicyjna. Dodatkowo można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy towar? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest organizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu sprzedawany jest materiał z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i odległych w kraju jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W gładki i prosty rozwiązanie możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, zbierającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.