Planety i ziemia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie istnieć potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w sprawie, jeżeli nie siedzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy piszą w niej czynniki w sytuacji gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana istnieje jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli jest - broni się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - zatrzymuje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.