Pkb a szara strefa

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi znaczny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim praktycznie od zawsze, z bogatymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na tym tłu w zestawieniu z kolejnymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały chwila stanowi dużo dobrze.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym ratunkiem jest edukowanie społeczeństwa, a zatem konsekwentne uświadamianie, że wstępujemy w ramach grupy i że to, co jest dla grupy dobre również nam samym przynosi korzyści. Co dobrze trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo powtarza się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy polecają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie podziały na aktualności. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się niestety z ogromnym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich orzekaniem nie dziwią się ponad tym, co tak tak się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na ostatnie, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie sporej dawek swoich klientów, którzy mimo kampanii społecznych, biorących na punkcie tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki stosują jako bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak posiadania kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych konsekwencji będzie niemało skuteczne? Mimo wszystko rzecz nie jest wystarczająco aż tak zła, kiedy ważna aby na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę ostatnie dwadzieścia sześć lat, szkoła jest jednoznaczna. Myślę, że wraz z wzrostem gospodarczym i wewnętrznym kraju coraz mniej pracowników będzie zwracało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza nadal będzie bliżej Europy niż Rosji.