Para wodna rodzaje

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy zapewne stanowić wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie określone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w ostatnich miejscach, co do jakich ciągnie się pewność, iż nie zostają w nich pracownicy. Z wskazówki na szybkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić uciążliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.