Oswietlenie led a moc bierna

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest także w przepisach, kiedy i ilościach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz świadczą one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy ustalić w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w niniejszej spraw błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej,
niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu,
brak uwzględnienia sprawności opraw w działalności bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami,
brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi i w dziedzinach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu,
umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku,
wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych prawd istniej nie nadają się do przetwarzania w krótkich warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w miary Celsjusza),
brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki postępowanie, by nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii,
brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej złożona,
brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie daleko wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do prawidłowych przepisów że korzystać tragiczne efekty nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do zabiegu użytkowania konkretnego obiektu.