Olympus kolonoskopy

W wielu zakładach produkcyjnych oraz magazynach może istnieć zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w preparacie wybierają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które zajmują potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w miejscach jest za wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami i zagrożenie wybuchem pojawia się, jak w mieszkaniu dojdzie do stworzenia iskry.

Specjalne fabryki i domy przemysłowe zazwyczaj są dobrze chronione przed wybuchami, jednakże czasami brakuje pomyślunku w polach takich, kiedy na przykład stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na obszarze zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, a także na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków i w miejscach, gdzie poznają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje zarówno w stoczniach, o czym nie wszystek spośród nas wie.

Wysoce wymienione miejsca otoczone są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a kobiety decydujące takimi mieszkaniami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE oraz masa innych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy te są naturalnie implementowane do naszego dobra od czasu, jak należymy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a także pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może dołączyć do wybuchu.