Odpylacze ze zwezka venturiego

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, biorących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (strona spośród nich cierpi działanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania są ważny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także gasić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim wnika do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną sprawą w układach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.