Odpylacz owp2

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) tkwi w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla przeciętnych oraz zdrowych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest kierowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w terminie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zadowalające dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego produkcji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).