Obowiazek kasy fiskalnej w 2014

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

http://linuxclub.pl/polkas/Pl/artykul/zgloszenie-kasy-fiskalnej/

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istota § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w pozostałej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrobione z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione towary ma być zakładana w euro, w porządku gdy wartość spraw będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.