Nie stosowany srodek gasniczy

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na bliskiej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kieruje się inne sposoby gaśnicze.

 

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-srdoki-trwale/

Najmodniejszym jest dokładnie woda. Aczkolwiek nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród obecnego, że można ją użytkować jedynie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, że nie można z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę używa się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Również w obecnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.