Modul program kaunseling berfokus

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą jedną bazę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program wykonywa w gronie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-start-2-0-handel/

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla lekkich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go skojarzyć z planem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima pozwoli na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co idzie na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.