Mikroskop i jego funkcje

Urządzenia, dzięki jakim można stwierdzić dużo niskie elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo niewielkie, bo zaledwie dziesięciokrotne, powiększenie. I ponieważ nie uzyskały większego znaczenia, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła wielki postęp w branży mikroskopii i zrobiła, że właśnie bardzo rozpowszechnionym broniło się korzystanie z mikroskopów w moc dziedzinach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe oraz mnóstwo nowych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł wykorzystanie w laboratoriach medycznych i logicznych. Stanowią wtedy mikroskopy laboratoryjne, specjalnie skonstruowane do służbie w ciemnym polu z obiektywem o podwyższeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery lub aparatu cyfrowego, dzięki jakim można archiwizować zdjęcia z badań. Znalazły spełnienie w nauce, w pracach laboratoryjnych i umiejętności. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Korzysta się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki wykorzystaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy stworzyć dokładną analizę moczu, która pozwala na znalezienie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, wskazujących na konkretne stany chorobowe. Uzyskuje się je do badań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o moc lepsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są kierowane do badania wody, w kryminalistyce do poszukiwania mikrośladów a dodatkowo do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania cenie produktów, w konserwacji zabytków, ochronie miejsca do analizy stanu ekologicznego rzek i jezior, w sektorze farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Łatwo nie ma dziedziny, która umiała się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.