Kasy rejestrujace od 2015 roku

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Jednak w ostatnim fakcie omawiany przegląd musi być wykonany najpóźniej dwa lata z ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w ścianach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wychodzi z prawych aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w historii warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, i dokładnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jak nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest przeprowadzanie go co roku. Rozmawiając o przeglądzie kas rejestrujących, należy również pamiętać o określeniu odpowiedniego momentu, co buduje się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy opisane w miesiącach kończą się z terminem tego dnia w tym miesiącu, który gwarantuje pierwszemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w dzisiejszym miesiącu nie było - w dzisiejszym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej siedzi na twarzy zajmującą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni od dnia stworzonego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 zdecydowania w kwestii kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W celu uniknięcia narażania się na kary ze części Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.