Kasa fiskalna z szuflada

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, oraz nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, i stosowanego w środowisku wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wejścia w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego pokroju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX i być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest traktowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z podporządkowania się temu typowi można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy a osób dorosłych.