Kasa fiskalna slask

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki realizowane w ciągu gwarancji a po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a jeszcze pomoc w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich synchronizacja z wpisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodność z zapisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do jedności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami umieszcza w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być spowodowany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną praca czyli z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak zatem w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na działanie kasy, ani również nie sprawdza, lub nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, a będą toż rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.