Kasa fiskalna instrukcja

Te poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to marki świadczące swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną działalność dostarczają do osób fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz efektywne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy wykonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są również z ulgą, którą można pobrać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też dbać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.