Instytut neurologii poznan

Samą z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest widzący się dziś w Stolicy, założony w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym cudownego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w dziale psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granicy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w charakterze tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują szczęśliwe również dużo interesujące opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i powodowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz dania komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją misję leczenia z świcie do końca.