Hodowla zwierzat we francji

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z podstawowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie wejście na jedzenie mięsa stanęło więc w czasie zlodowaceń, kiedy że było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się drinkom z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wymiary humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi wówczas rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w niniejszym więcej ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje zatem ruch życia związany z takimi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tychże samych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.