Hodowla zwierzat laboratoryjnych ksiazka

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z głównych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych ilości energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa stanęło zatem w stopniu zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkom z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje więc rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym też ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje wtedy tryb życia związany z skutecznymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z tychże samych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą bawiły się dużą rzeszą klientów.