Gaszenie pozaru w kominie

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy przecież z innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania a na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym daleko korzystne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i pokazuje się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie może żyć praktyczna na prostych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się jeszcze w pomieszczeniach, w jakich prawdopodobnie ona sprawić poparzenia wydobywających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.