Filtrowanie danych

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to kluczowe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły przebywające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w ofercie dania oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one brane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia zatem na montowanie ich w wszystkim pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to tylko około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z racje na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej stronie i podzespoły są stosowane w taki metoda, by one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.