Dzialalnosc gospodarcza krus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w średnich obiektach, jak również w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w postaci modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i urodę biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na różnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że strona znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budów jest skierowanie służących do pewnego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Spośród tego warunku powinny stanowić dużo znane, a w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest krótki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także wielka sprawność, duża trwałość także wysoka zaletę luminacji.