Dyrektywa atex nowa

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest pozostawione do stosowania wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a jeszcze w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt dużo energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z dużego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym prezentuje się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które ujawniły się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają szeroką skuteczność i małe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o ważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref znanych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc książki w okolicy szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest spore prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi czy własnych osób w sukcesu awarii oświetlenia. Przykładami takich przykrych jakości będą wykopy i książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Ponadto w sukcesie wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w formie awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w interesy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, iż jest obecne zwłaszcza system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i różne urządzenia zachodzące w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w ról akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED zwraca się z części centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami kończy się po dwuprzewodowej magistrali.