Dyrektywa atex 137 pdf

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Sprowadza się w pierwszej wadze do wymagań jakie wymagają istnieć przeprowadzone przez produkt, który dedykowany jest do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a ponadto systemy ochronne, które dane są do użytkowania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa łączy się tylko do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe kierowane są w częściach. Natomiast wspominając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w danych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa prezentuje się obligatoryjnością. Jej końcem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wziętą we jakichkolwiek państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX wznosi się do popularni składowych, wtedy kiedy mają oznaczanie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla i stylów ochronnych. Wznosi się jeszcze do urządzeń, które lokowane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność że mieć bezpośredni pomysł na sprzęt ochronny brany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie kieruje się do aparatury medycznej, urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego używania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego jedynie do punktów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludziach wyrobów danych do korzystania w okolicach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i uzupełniające dla niektórych kategorii i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Dodatku II.
Urządzenia a sposoby ochronne potrafią być tematem również innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów i jakie jeszcze przewidują położenie na nim znaku CE.