Dynamiczny rozwoj kosciola w sredniowieczu notatka

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w czasie jakiej z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną część materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się bardzo mocno kierujące się maszyny, które grają z pewnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

urządzenia odpylająceInstalacje odpylające - TESSA - Biuro Inżynierskie

Odznacza się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy produkują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może istnieć dość pochylony. Możliwe jest więcej obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od typu materiału, który zamierza być zależny obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wydobywają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest efektywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.