Dokumentacja przetargowa

Konieczność sporządzania szczegółowej dokumentacji połączonej z zagrożeniem wybuchu siedzi na barkach przedsiębiorców, którzy przewożą, składują lub magazynują towary, mogące sprawić eksplozję. Są owo nie tylko gazy i paliwa płynne, które zwykle odnosi się z takim zagrożeniem. Do ostatniej jednej grupy towarów określane są również tzw. ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia. Takie drobiny mogą się łatwo zapalić pod wpływem zbyt dużej temperatury. Stąd już tylko krok do ewentualnej eksplozji.

Obowiązujące akty prawne Analiza ryzyka wybuchu pragnie być poprowadzona w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawe. W obecnym przykładu chodzi przede ludziom o Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących BHP w środowiskach, w jakich jest możliwość wystąpienia wybuchu. Z kolei sposób tworzenia stosownej dokumentacji, będącej efektem powyższej analizy, jest przedstawiony w Prawie Ministra Spraw Prywatnych i Władzy w sytuacji ochrony przeciwpożarowej budynków. Te dwa teksty są kluczowymi przepisami w sprawach połączonych z ochroną przed wybuchami. Zasady dotyczące BHP w pomieszczeniu pracy, w jakim składa takie ryzyko, muszą być dobrane do wymagań tych praw.

Kto powinien przeprowadzić analizę? Analiza ryzyka wybuchu powinno stanowić dokonane przez profesjonalną firmę, która dysponuje dobre uprawnienia. Przeprowadzi ona ocenę celu i przedstawi jego ocenę w oparciu o nowy stan prawny, porównując stan faktyczny z żyjącą już w określonym przedmiocie dokumentacją. Jedynie wtedy można mieć gwarancję, że cała procedura zostanie wykonana zgodnie z podstawowymi przepisami, a dokumenty będą zrobione prawidłowo.