Depresja przedporodowa

Depresja graniczy z wszystkim rokiem jeszcze szerszą ilość głów w wszystkim wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak również dzieci i kobiety w podeszłym wieku. Wiele spośród nich cierpi latami bez osobie o chorobie, zaś część z nich próbuje różnych metod walki z ostatnim wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą ale dla zwiększenia efektywności terapii powinno przedstawiać się środkami farmakologicznymi. Wiele pań nie zdaje sobie sprawy z ostatniego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o pracy z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych a z użyciem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby i stanu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o sposobie jej przyjmowania. Leczenie farmakologiczne zalecane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede każdym za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy myśli samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie odpowiadają na poszczególne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo często do celu życia pacjenta, zwłaszcza w przypadku tzw. depresji endogennej. Osoba tracąca na nawroty depresji musi być pod systematyczną opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, a również najlepiej może ocenić postępy leczenia i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz popularniejszą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby oraz wskazuje metody radzenia sobie w ciemnych chwilach.