Controlling your emotions

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś poważnej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością gospodarczą i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa miara i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta działać, że firma pracuje efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej organizacji. Zamienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jak jesteśmy do czynienia z rachunkowością zarządczą.