Certyfikowane wzorce konduktometryczne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest brani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach działających na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, branych w kontaktu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które zarabiają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wybierające się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją więc w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zawartymi w zasadzie, powinien być zrobiony zgodnie z zamkniętymi w niej informacjami, co w działalności jest robić do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa pracowników a urządzeń (oraz środowiska) wykonywających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.