Biuro rachunkowe ustron

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te przygotowuje na praca innych podmiotów ekonomicznych oraz prac, a i osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do budowania obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a także praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobie operacje. Moduł Optima jest zupełnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje mogą stanowić doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W relacji od wartości i wzoru firmy można skorzystać różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwoli na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na wykonywanie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sum zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w sposób elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawych i niematerialnych. Pozwala i na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest prosty w klas dużej i rodzaju usługowym dostępnym przez internet.