Bezpieczenstwo instalacji przemyslowych 2015

Zagadnienia bezpieczeństwa i kontroli pozycji w sektorze są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka część maszyn, a dodatkowo urządzeń jest przekazana do robienia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która usuwa się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, jakie są oddane do zysku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej informacji jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była skłonnym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie musieli przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do użytku w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do brania w odległościach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na podstawie starego podejścia, były związane tylko z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu właśnie w części sukcesów. W kontakcie z ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało wystarczające do zrealizowania dużego rozmiaru ochrony, który stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.