Bankowosc mobilna czy bezpieczna

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej stanowi wyjątkowo istotne nie wyłącznie dla mężczyzn, lecz również i samych banków. Badania wskazują, że największą obawą w wzięciu z bankowości internetowej jest brak zaufania co do użytkowanych zabezpieczeń. Więc właśnie znaczące są działania banku, jakie obejmują na końcu podnieść bezpieczeństwo świadczonych usług.

Samą z głównych metod stosowanych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która posiada się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym strategiom możliwe jest zaszyfrowanie nowości w sensu ukrycia jej podstawie przed nieupoważnionym odbiorcą, a potem odszyfrowanie do konkretnej postaci, którą może otrzymać adresat. Praktycznym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Wykorzystuje on specjalne algorytmy, które mają utrudnić, i nawet uniemożliwić przechwycenie przesyłanych informacji. Innym przypadkiem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, jakie zostały wykonane przy jego wzięciu są niezaprzeczalnym dowodem ich zrobienia przed daną jednostkę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi spotykają się ze skimmingiem, który oznacza bezprawne i sprzeczne z założeniem zdobycie dostępu do karty płatniczej. Taka rzecz może trafić np. na stacji benzynowej gdy wyrażamy swoją stronę pracownikowi stacji, i on w obecnym terminie wykona kopię paska magnetycznego. Klienci w ostatnim fakcie szczególną uwagę powinni zwrócić na terminale pos, czy nie zajmują one specjalnych skanerów, które otrzymają wiedze napisane na karcie. Do zdobycia strony może także dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sprawa ta chyba wyglądać identycznie jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca posiada zarówno znane z paska magnetycznego jak i pin bez wysiłku prawdopodobnie je skorzystać i wybrać przy ich usług gotówkę. Powyższy temat jest raczej spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają umowy z pozostałymi potwierdzeniami w budowie np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów nadal nie wspiera tego standardu.