Bank nasienia wybor dawcy

Bank nasienia (spermy) to znaczenia, w jakich kumuluje się nasienie dawców. Muszą oni zrealizować dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca musi istnieć w ciekawej metodzie fizycznej, istnieć w wieku do 35 lat oraz nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

http://erp.polkas.pl/Oprogramowanie dla firm | Systemy ERP | POLKAS

Dodatkowo ocenie zależy jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma poddawana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest wyłącznie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł).
Pierwszym krokiem kwalifikacyjnym dawcy jest dokładny wywiad, podczas którego kierowanych jest mu szereg pytań odnośnie jego trwania seksualnego, przebytych chorób i sprawy rodzinnej. Później bada się jego krew w celu sprawdzenia, albo nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie wchodzi do banku spermy na poziom pół roku. Dopiero po terminie tego sezonu wykonywa się kolejne badania oraz na ich przyczynie kieruje nasienie do pewnych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę – klinika musi wziąć pełną odpowiedzialność na ważne przechowywanie nasienia. W naszym kraju praktyka oddawania spermy jest stale jeszcze mało popularna, stąd pobrany materiał absolutnie nie ulega zniszczeniu.
Czerpać z banku teoretycznie może każdy. A na sile polskiego prawa samotne kobiety nie mogą użyć z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego sile być również starego i mamę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary i mężczyźni będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą przewozić swoim potomkom.